Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a MAGYAR ONLINE KIADÓ Kft. (Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1.) Cégjegyzékszám: 01 09 354085  (a továbbiakban: Szolgáltató) által a konyvelotudakozo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetésén, valamint a mobil applikáción (továbbá: APPlikáció), és azon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő személyes adatok kezelését.

Jelen tájékoztató közzétételének célja, a Weboldalon történő személyes adatkezelések érintettjeit, (a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vevőit), az adatkezelés módjáról (céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelésre jogosult személyéről, a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről) tájékoztassa.

Amennyiben a Weboldalon megvalósuló személyes adatkezelési
folyamatokkal kapcsolatban, további kérdése, észrevétele merül fel, az alábbi linken elérhető e-mail címen várjuk megkeresését https://www.konyvelotudakozo.hu/impresszum.html

A Weboldal böngészésének és használatának, valamint szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. Weboldal látogatásával, valamint szolgáltatások igénybevételével, az apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása előtt, a Felhasználó köteles a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Weboldal, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhatnak, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak.

Felhasználók a jelen Tájékoztató elolvasása és értelmezése után döntenek arról, hogy önként megadják-e a Weboldal használatához esetlegesen szükséges személyes adataikat.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei
MAGYAR ONLINE KIADÓ KFT.
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1. 
Cégjegyzékszám: 01 09 354085
E-mail: szerkesztoseg@konyvelotudakozo.hu

2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése.
A Weboldalon megjelenő hirdetésekben, felhasználóink és ügyfeleink, minden adatot önkéntes alapon adnak meg. Kizárólag olyan adatok megadása szükséges, melyeket a hirdető közölni szeretne. Kivételt képez (fizetett szolgáltatás esetén) a számla kiállításához szükséges számlázási név, számlázási cím. Az adatok kezelésének jogalapja a hirdető önkéntes hozzájárulása, a szolgáltatási szerződés teljesítési kötelezettség, valamint az adójogszabályon alapuló kötelezettség.

2.1 Apróhidetés
Az apróhirdetés felhasználói fiók létrehozása során megadott személyes adatok adatkezelésének célja, az apróhirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása. Jogalapja az apróhirdetés feladása, a hirdetés módosításának, az esetleges törlésének érdekében történő kezelés.

2.2 Adattovábbítás
A Szolgáltatók, a Felhasználók személyes adatait harmadik személyek köre részére nem továbbítja. Kivételt képeznek az adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő megkeresések. Illetve a számviteli törvénynek megfelelő, a számlázással kapcsolatos, a számlán szereplő adatok, a könyvelőnek történő továbbítása.

Az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem mi gyűjtjük az adatokat – a Google és a Facebook saját szerverein kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

2.3. Ügyfélszolgálat adatkezelés, panaszkezelési adatkezelés.
A Szolgáltatók ügyfélszolgálata, a szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja : szerkesztoseg@konyvelotudakozo.hu A Szolgáltatók, a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, az alábbi adatkör szerint kezeli: a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok; b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja; c) panasz, megkeresés részletes leírása; d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke; e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél; f) Felhasználó telefonszáma. A Szolgáltatók, annak érdekében rögzítik a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálják, illetve, jogos panasz esetén elintézzék, teljesítsék.

2.4 Süti (cookie)

Honlapunk, mint a legtöbb honlap a világhálón sütiket használ a látogatói élmény fokozására, valamint Google Analytics forgalomelemzésre.
Ezeket a süti névre keresztelt kis szöveges fájlokat az Ön gépe tárolja el a böngésző átmeneti fájl tárolójába. Ezek a fájlok nem tárolnak sem hirdetőinkről sem látogatóinkról semmilyen információt csupán a tartalom megjelenítését teszik hatékonyabbá.
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja.
Ön az oldal használatával elfogadja a sütik használatát. Amennyiben nem szeretne sütiket használni böngészőjében letilthatja azt.
Hogyan használja a Google a sütiket? Google adatvédelmi irányelvek

3. Adatok megismerésére jogosultak köre
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz, a MAGYAR ONLINE KIADÓ KFT. közvetlen irányítása alatt álló munkatársai, a munkaköri feladataik ellátása érdekében férhetnek hozzá.

4.. Szerverszolgáltatások
A Szolgáltatók adatbázisának tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.


5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó, a Szolgáltatók -tól írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Üzemeltető késedelem nélkül módosítsa valamely adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, elfedését vagy törlését. Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy adatait milyen célból kezeljük; az adatkezelés mely adatait érinti; a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is; meddig tervezzük tárolni az adatokat; amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt. Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

6. Adatbiztonsági intézkedések
A Szolgáltatók, a kockázat mértékének megfelelő intézkedésekkel biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát. Az informatikai eszközöket, tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ,fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők. A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat védett adatközpontban tároljuk.

7. Záró rendelkezések:
A Szolgáltatók, az Adatvédelmi Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartják. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Weboldal és az APPlikáción közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2023. január 01. -től visszavonásig érvényes.
^ Az oldal tetejére

VIP Club Videó
VIP Club Banner
Partnereink
Belépés


Legnépszerűbb tartalom
On-line statisztika
© 2010-2024 Könyvelő Tudakozó
www.konyvelotudakozo.hu
Minden jog fenntartva!

[ A Könyvelő Tudakozó a magyarországi könyvelők szaknévsora, könyvelő kereső, könyvelőiroda kereső, könyvelő iroda kereső, könyvvizsgáló kereső ]